Inleiding

Praktijk Barend Spijkers is een particuliere praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen, zoals remedial teachers, basis- sbo- en voortgezet onderwijsscholen betreffende allerlei soorten hulpvragen.


Ieder kind ontplooit zich binnen het gezin en school en beschikt over strategieën om zich binnen zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Er doen zich situaties voor waarin het kind in een onmachtpositie terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een leer- of gedragsprobleem welke een diepe impact kan hebben op het dagelijkse leven van uw kind. Uw kind kan onvoldoende gebruik maken van zijn mogelijkheden en loopt vast in zijn ontwikkeling. Op dat moment kan het gewenst zijn te bekijken hoe het proces dat is vastgelopen weer op gang kan worden gebracht. Hierbij kan de hulp worden ingeroepen van een deskundige op het gebied van leren en gedrag.

Om de oorzaak van de problemen in kaart te brengen kan een psychodiagnostisch onderzoek worden uitgevoerd. Door middel van gerichte diagnostiek wordt een beeld geschetst van het functioneren van het kind, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de kind- als omgevingsfactoren. Het psychodiagnostisch onderzoek vindt plaats vanuit wetenschappelijk getoetste theorieën, waarbij wordt uitgegaan van de meest recente inzichten omtrent leren en gedrag. Wij vinden het belangrijk niet slechts aandacht te hebben voor de risicofactoren, maar zeker ook aandacht te besteden aan de positieve kwaliteiten van een kind. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een begeleidingsplan opgesteld met adviezen die voor het kind, ouders en school wenselijk en haalbaar zijn. Het is daarbij niet alleen belangrijk inzicht te krijgen in de problemen, maar vooral ook uitzicht te bieden.

Techniek: Koen Wouters