website

Anne de Leijer

Orthopedagoog – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: a.deleijer@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Anne de Leijer en ik ben in 2016 afgestudeerd als orthopedagoge aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Voorafgaand aan mijn masteropleiding heb ik 2012 de opleiding Pedagogiek afgerond. Ik wilde me graag nog verder verdiepen in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Tijdens mijn masterstage in 2014 ben ik bij de praktijk terechtgekomen. Het kleinschalige en persoonlijke karakter sluit goed aan bij wat ik belangrijk vind, namelijk om oog te hebben voor het kind/de jongere als uniek en volwaardig persoon. Naast de moeilijkheden waar hij/zij tegenaan loopt, beschikt ieder kind over mooie kwaliteiten die ik ook graag wil belichten. Een goede samenwerking met ouders en school is daarbij van groot belang omdat moeilijkheden zich altijd binnen een context afspelen en zodat echt aangesloten kan worden bij wat het kind nodig heeft. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het kind weer lekkerder in zijn/haar vel gaat zitten.

Nadat ik ben afgestudeerd heb ik op diverse plekken werkervaring opgedaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer-, gedrags-, sociaal-emotionele en verslavingsproblematiek. In 2018 ben ik met veel plezier teruggekeerd naar Praktijk Barend Spijkers.

Binnen de praktijk houd ik me voornamelijk bezig met sociaal-emotionele behandeling, gericht op onder andere angst- en stemmingsproblematiek, autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid, trauma, etc. Daarnaast voer ik psychodiagnostisch onderzoek uit naar leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Om bij te blijven binnen mijn vakgebied volg ik erkende nascholingen. In het verleden heb ik bijvoorbeeld nascholing gevolgd om cognitieve gedragstherapie en EMDR toe te passen.