Portretten Barend 008

Inke van Mulken

Psycholoog – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: i.vanmulken@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Inke van Mulken en ik ben in 2019 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan Tilburg University. Tijdens mijn masterstage heb ik stage gelopen bij Praktijk Barend Spijkers. Hier heb ik praktische kennis op kunnen doen over de diagnostiek en behandeling van verschillende leer- en gedragsstoornissen.

Binnen Praktijk Barend Spijkers houd ik met bezig met psychodiagnostiek en de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Door middel van onderzoeken vind ik het interessant om op zoek te gaan naar de krachten van ieder kind, om die in te kunnen zetten om moeilijkheden te verminderen. Tijdens behandeltrajecten voor dyslexie werk ik samen met ouders en de kinderen aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden. Dit doe ik met veel plezier! Het is mooi om samen met alle betrokkenen de groei die een kind maakt mee te mogen maken.