Marloes website (2)

Marloes van der Hagen

Orthopedagoge – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: m.vanderhagen@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Marloes van der Hagen en ik ben afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit van Utrecht. Gedurende de opleiding heb ik me voornamelijk gespecialiseerd in leerlingenzorg. Hierbij heb ik veel kennis opgedaan over verschillende leer- en gedragsstoornissen, zoals ADHD, Autisme, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie etc. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren van diverse leer- en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Met deze kennis en ervaring wil ik kinderen en hun ouders ondersteunen en begeleiden in hun individuele problematiek. Op dit moment houd ik me in de praktijk bezig met zowel het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek naar leer- en gedragsproblemen, het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen en het begeleiden van kinderen met sociaal-emotionele problemen. Hierbij werk ik met kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken in diverse woon- en behandelvormen. Het geeft mij veel voldoening om de kinderen en de ouders te helpen door middel van een speciaal voor hen uitgestippeld begeleidingstraject, waar ingezet wordt op veelal mooie verandering- en groeiprocessen.