Portretten Barend 024

Marthe Synnesael

Psycholoog – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: m.synnesael@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Marthe van den Oever-Synnesael en in 2010 ben ik afgestudeerd als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent (België). Tijdens mijn masterstage heb ik binnen een centrum voor leerlingbegeleiding ervaring opgedaan op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Na mijn studies heb ik me binnen diverse audiologische centra verder kunnen verdiepen op het
gebied van taalproblemen en dyslexie en heb ik veel ervaring opgedaan in de diagnostiek bij kinderen en jongeren. Deze ervaring kan ik nu bij Praktijk Barend Spijkers gebruiken in de psychodiagnostiek van leer- en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Ik vind het steeds interessant om uit te zoeken waarom een leerling met al zijn of haar bevorderende en belemmerende factoren vastloopt op school, in zijn ontwikkeling of in de thuissituatie. Het is dan
ook elke keer opnieuw een leuke uitdaging om alle relevante aspecten van een kind zo goed mogelijk in kaart te brengen om uiteindelijk een antwoord te kunnen formuleren op de hulpvraag van ouders, school en/of het kind of de jongere zelf. Elke situatie is anders en ieder mens is uniek. Ik vind het
dan ook erg belangrijk dat ouders en kinderen zich begrepen voelen en dat we samen kunnen kijken naar wat dit specifieke kind nodig heeft om zijn ontwikkeling te stimuleren.