Sharon website

Sharon Schoemacher

Orthopedagoge – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: s.schoemacher@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Sharon Schoemacher en ik ben afgestudeerd als orthopedagoge aan de Universiteit van Utrecht. In 2015 ben ik afgestudeerd als pedagoog met als specialisatie ‘Jeugdzorg’. Gedurende deze opleiding heb ik ervaring opgedaan middels stages in het onderwijs en het speciaal onderwijs en als ambulant gezinsbegeleidster in de jeugdzorg. Na deze opleiding wilde ik mij graag verder ontwikkelen en mijn kennis verdiepen, waardoor ik aansluitend de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht heb afgerond. Gedurende deze master heb ik stagegelopen bij Praktijk Barend Spijkers, waar ik na mijn stage werkzaam mocht blijven.

In de praktijk van Barend Spijkers verricht ik psychodiagnostisch onderzoek naar leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen en geef ik dyslexiebehandeling aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Zowel in de diagnostiek als tijdens de dyslexiebehandelingen kijk ik graag naar de mogelijkheden en krachten van ieder kind, het gezin en de onderwijssituatie. Door niet alleen te kijken naar de aandachtspunten, maar ook aandacht te besteden aan de krachten, probeer ik met het kind en de betrokkenen te werken aan de problemen die worden ervaren. Dit met als doel dat ouders en leraren de juiste zorg voor het kind kunnen bieden en het kind lekkerder in zijn vel zit.