foto

Over onze praktijk

Praktijk Barend Spijkers is een kleinschalige praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en hun ouders en andere direct betrokkenen, betreffende allerlei soorten hulpvragen c.q. leer- gedragsproblemen. Tevens is de praktijk gespecialiseerd in het diagnosticeren van allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen bij jongeren en verricht zij ook onderzoek en coaching bij volwassenen. Naast het verrichten van diagnostisch onderzoek worden behandelingen gegeven specifiek gericht op de problemen die worden ervaren.

Lees meer over ons

Onderzoek en behandeling

Onze psychologen en orthopedagogen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wij kunnen je helpen

Voor een volledig overzicht van de onderzoeken en behandelingen die wij doen kunt u op de onderzoeken en behandelingen pagina’s kijken.

Intelligentie

Door middel van een intelligentie test kan de intelligentie van een persoon worden bepaald.

Leerproblemen

Moeite met leren? Wij onderzoeken de oorzaak.

Sociaal-emotionele problemen

Wij kijken naar naar de verschillende functies waardoor het klachtenbeeld wordt veroorzaakt.

School- / studie- / beroepskeuze

Wij adviseren in een school-, studie- of beroepskeuze voor u of uw kind.

Voor kinderen

Wat is ADHD? Of wat is Autisme? Je leest het op onze kinderpagina’s!

Een gespecialiseerd team.

Met ons team gespecialiseerde psychologen en/of orthopedagogen staan wij dagelijks voor u klaar. Lees meer…

Aanmelden voor een onderzoek?

Wilt u ingepland worden voor een onderzoek? Meld je dan aan via een van de twee formulieren op de aanmeldpagina.

Alle medewerkers binnen onze praktijk werken cliënt- en resultaatgericht. Van af de intake tot de eindevaluatie vinden wij het belangrijk dat al onze cliënten zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen. Ons kwaliteitssysteem wordt continu gemonitord, waarbij alle processen met regelmaat worden getoetst en geëvalueerd en aan de hand hiervan worden nieuwe concrete, meetbare en realistische doelen gesteld.

Praktijk Barend Spijkers is door KIWA, HKZ gecertificeerd; concreet betekent dit dat wij zijn beoordeeld op de wettelijk vastgestelde normen volgens de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Hierbij staat altijd centraal de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt vanuit het perspectief van de cliënt. Daarnaast zijn wij door KIWA beoordeeld en door het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) gecertificeerd voor het diagnosticeren en behandelen van ernstige dyslexie.