De onderzoeken zoals hieronder staan beschreven vallen niet onder de Generalistische Basis GGZ. De kosten van een onderzoek worden door geen van de verzekeringsmaatschappijen vergoed.
De zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt sinds 2015 bekostigd door gemeenten. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wel is een verwijzing noodzakelijk. Afhankelijk van de behandeling die ingezet wordt, kan bepaald worden of zorg valt onder de gemeentelijke vergoedingen of niet.

Soort onderzoek / behandeling

Inhoud

Kosten

Psychologisch consult

– Specialistische psychologische begeleiding/advisering (60 minuten)

€ 95,-

Intake

– Intake gesprek met ouders

gratis

Algeheel (psychodiagnostisch) onderzoek

– Uitgebreid onderzoek, waarbij een compleet beeld van de intelligentie, leren en het gedrag wordt gevormd.
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 1375,-*

Intelligentieonderzoek

– Intelligentietest
– Rapportage

– Mondelinge toelichting rapportage

€ 475,-

Onderzoek dyslexie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 850,-

Deelonderzoek dyscalculie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek rekenen
– Cognitief dyscalculieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 850,-

Schoolkeuzeonderzoek

(overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs)

– Intelligentietest/screening leerniveau/studieattitude
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 575,-*

Onderzoek volgens vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie

– Intelligentieonderzoek
– Gericht onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

n.v.t.
(kosten worden
vergoed door
gemeenten)

Observatie in de thuissituatie

– Observatie gedurende 2,5 uur
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 425,-
Excl.
reiskosten

Verklaringen

Aanpassing verklaringen leerstoornissen (mits onderzoek niet ouder dan 2 jaar)

€ 42,50

Herindicatie leerstoornis

Uitschrijven nieuwe verklaring leerstoornis. Kort onderzoek onderkennend, verklarend en indicerend niveau (wanneer onderzoek ouder dan 2 jaar)

€ 150,-

Begeleidingstraject

Begeleiding gedrags-/ sociaal – emotionele problematiek, per consult (45 minuten)

€ 85,-

Traject 10 consulten: (4 keer met kind/ jongere, tussenevaluatie met ouders, 4 keer met kind/ jongere, eindevaluatie met ouders)

€ 800,-

* Prijswijziging per 1 september 2020