De onderzoeken zoals hieronder staan beschreven vallen niet onder de Generalistische Basis GGZ. De kosten van een onderzoek worden door geen van de verzekeringsmaatschappijen vergoed.

Soort onderzoek / behandeling

Inhoud

Kosten

Psychologisch consult

– Specialistische psychologische begeleiding/advisering (60 minuten)

€ 95,-

Intake & screening * 
(indien vraagstelling wat betreft het gedrag van het kind)

– Intake gesprek met ouders
– Gedragsvragenlijsten

€ 200,-

Algeheel (psychodiagnostisch) onderzoek

– Uitgebreid onderzoek, waarbij een compleet beeld van de intelligentie, leren en het gedrag wordt gevormd.
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 1375,-*

Intelligentieonderzoek

– Intelligentietest
– Rapportage

– Mondelinge toelichting rapportage

€ 475,-

Onderzoek dyslexie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 850,-

Deelonderzoek dyscalculie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek rekenen
– Cognitief dyscalculieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 850,-

Schoolkeuzeonderzoek

(overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs)

– Intelligentietest/screening leerniveau/studieattitude
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 575,-*

Onderzoek volgens vergoedingsregeling ernstige enkelvoudige dyslexie

– Intelligentieonderzoek
– Gericht onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

n.v.t.
(kosten worden
vergoed door
gemeenten)

Schoolobservatie / observatie in de thuissituatie

– Observatie gedurende 2,5 uur
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 200,-
Excl.
reiskosten

Verklaringen

Aanpassing verklaringen leerstoornissen (mits onderzoek niet ouder dan 2 jaar)

€ 42,50

Herindicatie leerstoornis

Uitschrijven nieuwe verklaring leerstoornis. Kort onderzoek onderkennend, verklarend en indicerend niveau (wanneer onderzoek ouder dan 2 jaar)

€ 150,-

Begeleidingstraject

Begeleiding gedrags-/ sociaal – emotionele problematiek, per consult (45 minuten)

€ 85,-

Traject 10 consulten: (4 keer met kind/ jongere, tussenevaluatie met ouders, 4 keer met kind/ jongere, eindevaluatie met ouders)

€ 800,-

Mindfulness

Ontdek jezelf/ik-kracht (8 bijeenkomsten en één individuele terugkoppeling met ouders)

€ 775,-*

* Prijswijziging per 1 juli 2019