De onderzoeken zoals hieronder staan beschreven vallen niet onder de Generalistische Basis GGZ. De kosten van een onderzoek worden door geen van de verzekeringsmaatschappijen vergoed.
De zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt sinds 2015 bekostigd door gemeenten. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Wel is een verwijzing vanuit het medisch domein of door de gemeentelijke toegang noodzakelijk. Afhankelijk van de behandeling die ingezet wordt, kan bepaald worden of zorg valt onder de gemeentelijke vergoedingen of niet.

Soort onderzoek / behandeling

Inhoud

Kosten

Psychologisch consult

– Specialistische psychologische begeleiding/advisering (60 minuten)

€ 110,-

Intake

– Intake gesprek met ouders

gratis

Algeheel (psychodiagnostisch) onderzoek

– Uitgebreid onderzoek, waarbij een compleet beeld van de intelligentie, leren en het gedrag wordt gevormd.
– Rapportage
– Adviesgesprek
Tijdens de pre-intake wordt op basis van de hulpvraag een inschatting gemaakt hoeveel uur nodig zijn (richtlijn tussen de 15-25 uur).

€ 95,- per uur.

Intelligentieonderzoek

– Intelligentietest
– Rapportage

– Mondelinge toelichting rapportage

€ 575,-

Onderzoek dyslexie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 975,-

Onderzoek dyscalculie

– Intelligentie onderzoek
– Onderzoek rekenen
– Cognitief dyscalculieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 1250,-

Persoonlijkheidsonderzoek

– Uitgebreide persoonlijkheidsanalyse
– Rapportage
– Mondelinge toelichting rapportage

€ 1575,-

Schoolkeuzeonderzoek

(overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs)

– Intelligentietest/screening leerniveau/studieattitude
– Rapportage
– Adviesgesprek

€ 750,-*

Onderzoek volgens vergoedingsregeling ernstige dyslexie

– Intelligentieonderzoek
– Gericht onderzoek technisch lezen en spelling
– Cognitief dyslexieprofiel
– Rapportage
– Adviesgesprek

n.v.t.
(kosten worden
vergoed door
gemeenten)

Schoolconsultatie

In nader overleg met school

€ 110,- per uur
Excl.
reiskosten

Verklaringen

Aanpassing verklaringen leerstoornissen (mits onderzoek niet ouder dan 2 jaar)

€ 50,-

Herindicatie leerstoornis

Uitschrijven nieuwe verklaring leerstoornis.
Kort onderzoek onderkennend, verklarend niveau
(wanneer onderzoek ouder dan 5 jaar)

€ 475,-

Lees- en spelling begeleiding op maat

Particulier behandelingstraject (45 minuten directe tijd/15 minuten indirecte tijd)

€ 75,-

Begeleidingstraject

Behandeling gedrags-/ sociaal – emotionele problematiek, per consult
(45 minuten directe tijd/15 minuten indirecte tijd)

€ 95,-

Telefonisch / e-mailconsult

(afhankelijk van de tijdsduur)

Min. € 25,-
Max. € 75,-

Screening dossiers dyslexie (wanneer het geen ED-aanmelding betreft)

€ 75,-

Opvragen rapportage / verklaring uit archief

€ 75,-

Supervisie per uur

– SKJ-registratie

€ 110,-

Supervisie per uur

– K&J NIP-registratie of OG/GZ-opleiding

€ 125,-

Werkbegeleiding K&J NIP-registratie

€ 110,-

Prijswijziging per 1 mei 2024