Bikkeltraining c.q. faalangst-reductie training

De kern van de bikkeltrainingen richt zich op meer zelfvertrouwen, vergroten van je zelfbeeld en relaxter zijn in nieuwe situaties.

We leren jongeren om een andere wijze van denken aan te leren, waardoor zij meer ontspannen en met meer zelfvertrouwen nieuwe situaties benaderen. Jongeren leren faalangst de baas te worden.

Kortom: wordt de sociaal-emotionele weerbaarheid vergroot en verbeterd.

Voor meer informatie: www.bikkeltrainingen.nl

 

Wij bieden aan:

  • Bikkels in de dop; 8 t/m 12 jaar
  • Koele Bikkels; 8 t/m 15 jaar
  • Examenbikkels; 16 t/m 18 jaar

Sociaal-emotionele behandeling

In de ontwikkeling van een jongere (vanaf 12 jaar) kunnen zich gaandeweg belemmeringen voor gaan doen op verschillende gebieden. Dit kan voorkomen op sociaal-emotioneel vlak, binnen de leerontwikkeling of studievaardigheden en/of op gedragsmatig gebied. Deze moeilijkheden kunnen vragen om een gerichte individuele behandeling om de belemmeringen die de jongere ervaart zo goed mogelijk aan te pakken. Binnen de praktijk kunnen wij diverse behandeltrajecten bieden die afgestemd zijn op de doelen en behoeften van de individuele jongere. Wij kunnen behandeling bieden op de volgende gebieden:

  • Het geven van psycho-educatiemet betrekking tot gedragsproblematieken (o.a. AD(H)D, autisme), met als doel om de jongere duidelijkheid te geven in de problematiek die speelt en/of de moeilijkheden die de jongere ervaart.
  • Het bieden van behandeling bij diverse gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals AD(H)D en autisme spectrum stoornissen (ASS). De behandeling richt zich dan op de specifieke moeilijkheden die de jongere hierdoor kan ervaren.
  • Psychosociale problematiek waarbij CGT, ACT of schematherapie kan worden ingezet.
  • Het verminderen van (faal)angstvoor toetsen/examens, door middel van het toepassen van de principes van cognitieve gedragstherapie. Wij maken hiervoor gebruik van de daarvoor ontwikkelde Bikkeltraining.
  • Het verbeteren van de studievaardighedenen executieve functies, waarbij de jongere leert om zijn eigen taakaanpak te evalueren en hierin zelfstandig en zelfsturend te worden.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen, door de jongere met behulp van diverse werkvormen inzicht te geven zijn of haar capaciteiten, kwaliteiten en talenten.
  • EMDRbij emotionele blokkades.

Wij werken met maatwerk trajecten. Op deze manier trachten wij binnen (relatief) korte tijd een opwaartse spiraal in te kunnen zetten.