Wachttijden

Wachttijd pre-intake (hoofdbehandelaar)
2-3 maanden

Tijdens de pre-intake wordt met u de hulpvraag van uw kind besproken en gekeken welke hulp passend is. Dit gebeurt telefonisch en neemt ongeveer een half uur in beslag.


Wachttijd intake (diagnosticus)
12 weken (4 weken na pre-intake)

(we plannen maximaal twee maanden vooruit, we hanteren een wachtlijst waarbij we op volgorde van aanmelding contact opnemen zodra we weer ruimte hebben, dit zal 4-6 weken voor de pre-intake zijn)

 

Wachttijd psychodiagnostisch onderzoek
14 weken (2 weken na intakegesprek)

 

Wachttijd sociaal-emotionele behandeling
4 weken

 

Wachttijd dyslexieonderzoek (ED)
5 weken

 

Wachttijd dyslexiebehandeling
Start na zomervakantie

 

Wachttijd spoed
in overleg

(bijgewerkt 17 april 2024)