Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er iets niet geheel naar uw tevredenheid verlopen.

Wij stellen het op prijs wanneer u deze klacht met ons deelt, waarbij er altijd gekeken wordt hoe er tot een oplossing kan worden gekomen.

* Een klacht indienen bij uw psycholoog/orthopedagoog
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog/orthopedagoog is de prettigste en de snelste weg om tot een oplossing te komen. Hiervoor kunt u ons altijd telefonisch benaderen of een brief/email schrijven. Binnen onze praktijk is Maaike Koster klachtenfunctionaris.

* Klachtenregeling NIP
Wij zijn lid van het NIP. Zij hebben voor klachten een College van Toezicht die de klachten in behandeling neemt. Nadere informatie hierover vindt u op www.psynip.nl.