Nikki

Nikki van Berkel

Orthopedagoge – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: n.vanberkel@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Nikki van Berkel en in 2022 ben ik afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. In 2020 heb ik mijn Hbo-opleiding Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. Gedurende deze opleiding heb ik ervaring mogen opdoen als pedagoog in het (speciaal) onderwijs en als (ambulant) jeugdzorgwerker. Na deze opleiding wilde ik mij graag verder ontwikkelen alsook mijn kennis verbreden, waardoor ik aansluitend de pre-master Pedagogische Wetenschappen en master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam heb afgerond. Tijdens en na deze studies heb ik mijn opgedane kennis in mogen zetten bij verschillende organisaties. Hier heb ik ervaring opgedaan rondom psychodiagnostiek en het begeleiden van kinderen en jongeren.

In het contact/de omgang met zowel kinderen/jongeren, ouders/verzorgers, collega’s en andere betrokkenen vind ik het van belang om uit te gaan van iemands zijn/haar krachten. Dit omdat ik van mening ben dat vanuit die krachten gewerkt kan worden aan bepaalde doelstellingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Ik ben dan ook van mening dat ieder kind een op hem/haar afgestemd onderzoek, advies en/of begeleidingstraject verdient.

Binnen de praktijk houd ik mij voornamelijk bezig met het psychodiagnostisch onderzoek naar leer- en gedragsproblemen, het begeleiden van kinderen met ernstige dyslexie en de sociaal-emotionele begeleiding van kinderen.