Sharon website

Sharon Rombouts - Schoemacher

Orthopedagoge – Master of Science
Geregistreerd bij het SKJ

Mail: s.rombouts@praktijk-barendspijkers.nl

Biografie

Mijn naam is Sharon Rombouts – Schoemacher en ik ben sinds 2017 met veel plezier werkzaam als orthopedagoge bij Praktijk Barend Spijkers. In 2015 studeerde ik eerst af als pedagoog met de specialisatie ‘Jeugdzorg’. Gedurende deze opleiding heb ik ervaring opgedaan als pedagoog in het (speciaal) onderwijs en als ambulant gezinsbegeleidster in de jeugdzorg. Na deze opleiding wilde ik mij graag verder ontwikkelen en mijn kennis verdiepen, waardoor ik aansluitend de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht heb afgerond. Gedurende deze master heb ik stage gelopen bij Praktijk Barend Spijkers, waar ik na het behalen van mijn diploma in 2017 werkzaam mocht blijven. Bij Praktijk Barend Spijkers verricht ik sindsdien psychodiagnostisch onderzoek naar leer-, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Ik zie het als een mooie uitdaging om ieder kind of jongere en het systeem beter te leren kennen, inzicht te krijgen in zijn/haar krachten en moeilijkheden en op basis daarvan antwoord te geven op de gestelde hulpvragen. Uiteraard altijd in combinatie met passende begeleidingsadviezen voor kind/jongere, ouders en school en eventuele behandelaars. Samen zoeken we naar de juiste vervolgstappen. In het verleden heb ik individuele begeleiding mogen bieden aan kinderen met ernstige dyslexie. Op dit moment richt ik mij in de praktijk op de behandeling van kinderen en jongeren met gedragsmatige of sociaal-emotionele problemen. Het opbouwen van een vertrouwensband, gezamenlijk opstellen van behandeldoelen en samen werken aan verbetering van de situatie en/of klachten is hetgeen mij hierin het meeste aanspreekt. Ik vind het mooi om te zien welke stappen de kinderen, jongeren en hun ouders kunnen maken door middel van de juiste vorm van behandeling en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!