Echtscheidingsproblemen

In de moeilijke periode die een echtscheiding met zich meebrengt, moeten er vaak allerlei ingrijpende beslissingen worden genomen. Kinderen hebben hierbij de ondersteuning en liefde van hun ouders nodig. De verdere ontwikkeling van een kind wordt mede bepaald door de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ouders blijven houden, waarbij het belangrijk is dat zij goed blijven communiceren over de opvoeding van hun kind. De wijze waarop ouders communiceren en omgaan met conflicten is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Het is vaak goed om professionele ondersteuning te krijgen in dit proces.Een goede samenwerking tussen advocaat en psycholoog kan hierbij zeer wenselijk zijn.Met name ouders die uit elkaar gaan, kiezen vaak voor mediation. Zij vinden het belangrijk om hun scheiding op een goede wijze te regelen met oog voor elkaars belangen en de belangen van de kinderen.

Hulp voor (stief) gezinnen
De opvoeding en ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Om u inzicht te geven in de wijze waarop u als ouders uw kind begeleidt (opvoedingsstijl), de wijze van communicatie onderling tussen u en uw kind en de verwachtingen en teleurstellingen te bespreken kunnen wij concrete handreikingen geven.Wanneer kinderen in een echtscheiding situatie terecht komen is dit een pijnlijke en traumatische ervaring. Om u als ouders hierbij te ondersteunen, begeleiden wij u in dit proces, waarbij wij samenwerken met een gespecialiseerd advocatenkantoor.In samengestelde gezinnen die vaak ontstaan na een echtscheiding of overlijden van een ouder doen zich met regelmaat moeilijkheden voor in het zoeken naar het juiste evenwicht. Om u te begeleiden in dit nieuwe gezinssysteem bieden wij u praktische handreikingen.

Persoonlijkheidsbegeleiding

Wij kunnen door middel van individuele coaching u ondersteunen bij specifieke hulpvragen om uw eigen persoonlijkheid opnieuw te ontdekken, waarbij wij belemmerende factoren in beeld brengen en vooral positieve eigenschappen belichten om zo beter te kunnen omgaan met de factoren waar u in het dagelijkse leven tegen aanloopt. Hierbij maken wij gebruik van bewezen methodieken zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie, rationele emotieve therapie, mental space psychology. Op deze wijze wordt geleerd anders te leren lijken naar vaste patronen en worden handreiking gegeven hoe hier mee beter te kunnen omgaan.