Aanmelden van een kind

  Gegevens van de cliënt
  Algemeen
  Gegevens school
  Gegevens huisarts


  Heeft u een verwijsbrief van de huisarts? janee


  Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. (Verplicht)
  Ja, ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. (Verplicht)

  Algemene voorwaarden

  • Wij hebben van beide gezaghebbende ouders (indien kind <12 jaar is) een handtekening nodig voor aanvang van het onderzoek. Hiervoor dient een akkoordverklaring te worden ondertekend, welke wordt toegezonden bij de aanmelding. Wanneer een kind ouder is dan 12 jaar, maar jonger dan 16 jaar dienen zowel het kind zelf als de gezaghebbende ouder(s) de akkoordverklaring te tekenen. Deze akkoordverklaring dient voor aanvang van de eerste afspraak bij ons binnen te zijn.
  • Wij gaan ervan uit dat ouders in geval van een scheiding zij met elkaar blijven communiceren en afstemmen in het belang van hun zoon/dochter.
  • In geval van scheiding waarbij beide ouders het ouderlijk gezag hebben wordt het onderzoeksverslag altijd aan beide ouders toegestuurd.
  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch geannuleerd te worden; indien dit niet het geval is wordt een consultprijs van 110 euro in rekening gebracht.
  • De rapportage van een psychodiagnostisch onderzoek zullen wij zo spoedig mogelijk na de onderzoeksdatum digitaal verzenden naar de cliënt/ouders van de cliënt. Dit gebeurt middels een beveiligde portal of via beveiligd e-mailverkeer.
  • Wanneer het psychodiagnostisch onderzoek niet vergoed wordt, dienen facturen binnen 15 dagen na factuurdatum voldaan te zijn; indien dit niet het geval is zal er 15 euro administratie kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij vergoede onderzoeken bent u verplicht te melden als er een ander vergoed traject loopt.
  • Extra gesprekken die na afloop van het onderzoek op uw verzoek met andere betrokkenen worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld een tweede adviesgesprek, worden bij u in rekening gebracht.
  • Wij willen u erop wijzen dat wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP. Wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft over de geboden zorg, stellen wij het op prijs wanneer u dit direct met ons deelt.
  • De akkoordverklaring en (indien relevant) anamneselijst moeten voor de start de eerste afspraak in ons bezit zijn.

  Wanneer u het formulier verzendt, zullen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opnemen, om de gegevens te bespreken en evt. een afspraak in te plannen.
  Wanneer u vragen heeft over de aanmelding zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en 17:00 uur (met uitzondering van vrijdagmiddag) 

  Aanmelden van een volwassene

   Gegevens van de cliënt
   Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. (Verplicht)
   Ja, ik heb het formulier naar waarheid ingevuld. (Verplicht)

   Algemene voorwaarden

   • Wij hebben van beide ouders een handtekening nodig voor aanvang van het onderzoek. Hiervoor dient een akkoordverklaring te worden ondertekend, welke wordt toegezonden bij de bevestiging van het onderzoek. Hierop kunt u tevens aangeven of u wel/ niet akkoord gaat met informatieverstrekking aan derden, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Deze akkoordverklaring dient voor aanvang van het onderzoek bij ons binnen te zijn.
   • Wij gaan ervan uit dat ouders in geval van een scheiding zij met elkaar blijven communiceren en afstemmen in het belang van hun zoon/dochter.
   • In geval van scheiding waarbij beide ouders het ouderlijk gezag hebben wordt het onderzoeksverslag altijd aan beide ouders toegestuurd.
   • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch geannuleerd te worden; indien dit niet het geval is wordt een consultprijs van 95 euro in rekening gebracht.
   • De rapportage van een psychodiagnostisch onderzoek zullen wij uiterlijk drie weken na de onderzoeksdatum schriftelijk verzenden naar de cliënt/ ouders van de cliënt..
   • Wanneer het onderzoek niet vergoed wordt, dienen facturen binnen 15 dagen na factuurdatum voldaan te zijn; indien dit niet het geval is zal er 15 euro administratie kosten in rekening worden gebracht.
   • Extra gesprekken die na afloop van het onderzoek op uw verzoek met andere betrokkenen worden gevoerd, zoals bijvoorbeeld een tweede adviesgesprek, worden bij u in rekening gebracht.
   • Bij gesprekken op locatie buiten een straal van 20 km brengen wij 75,00 euro in rekening (in verband met reiskosten en reistijd).
   • Wij willen u erop wijzen dat wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het NVGzP. Wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft over de geboden zorg, stellen wij het op prijs wanneer u dit direct met ons deelt.

   Wanneer u het formulier verzendt, zullen wij binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u opnemen, om de gegevens te bespreken en evt. een afspraak in te plannen.
   Wanneer u vragen heeft over de aanmelding zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.