Studie keuze / beroepskeuze

Ook als volwassenen kunnen we in ons leven te maken krijgen met situaties waarin we niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die aan ons worden gesteld.Mogelijk staan we op het punt om van studie of baan te veranderen en hebben we hierin advies en begeleiding nodig.Om u hierbij te adviseren kunnen we als praktijk op een effectieve, kwalitatief hoogwaardige wijze van onderzoek en begeleiding u hierbij helpen.

Persoonlijkheidsonderzoek

Om een goed beeld te kunnen weergeven van de persoonlijkheid maken wij gebruik van een uitgebreide anamnese/intake-gesprek met ouders (en jongere), kwalitatief goede persoonlijkheidstests, observaties. Centraal zal staan welke patronen belemmerend zijn voor het gedrag en wordt gekeken hoe deze patronen kunnen worden doorbroken.

Er zal gekeken worden naar de kernkwaliteiten om deze in te zetten in de belemmering(en) die momenteel worden ondervonden.

Uitgebreid onderzoek

In een uitgebreid onderzoek worden de klachten , de patronen die deze klachten veroorzaken en in stand houden in kaart gebracht. Er wordt dus inzicht geboden in mogelijk verklarende factoren. In bepaalde situaties kan dus worden besloten tot een uitgebreider onderzoek naar uw persoonlijkheid, uw intelligentiestructuur, studie- en loopbaanprofiel.Vervolgens zal een uitgebreid rapport worden geschreven dat u krijgt toegestuurd en vervolgens met u zal worden besproken.